Menu

Archives pour octobre 2018

Itre matrai Hnamiatr Ngönemekë Abraham XENIE

Ame lo Draikatru 20 ne la treu hnapane, Wenehmitre, tre hnei eahun Comité i Centenaire cememine la itre ka huliwa asë e celë e Havila hna pune mekune troa hëne la itre matrai Hnamiatr Ngönemekë, Hnamiatr Haeweng me Drilkona Willy, matre nyi trepen la köni drai, nyine « Amekunëne la ini e Havila qane lo 1918 […]